STT Tên phần mềm    Tải về
 Phần mềm Camera HIKVISION
1 iVMS-4200(v2.7.1.9) ( Phần mềm quản lý camera bản Full) Download
2 iVMS-4200 Lite(v1.0.0.4) ( Bản Client quản lý camera ) Download
3 V1.02.05.02-iVMS-4200.pkg ( Phần mềm dùng cho Mac OS) Download
Dòng QUESTEK 8400 + 6000IP
4 NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera) Download
5 NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS) Download
6 IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP ) Download
7 IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP – phiên bản 2) Download
Dòng QUESTEK 5000D5
8 CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera) Download
Camera IP 921IP & 922IP
9 CMS Client (Phần mềm quản lý Camera) Download
Camera IP 905HW
10 Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP) Download
11 iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera) Download
Fimware
12 Fimware fix  6104AHD Download
13 Fimware fix  6108AHD Download
14 Fimware fix  6108HAHD Download
Phần mềm khác dành cho Questek
15 Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series Download
16 Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) Download
17 Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) – Mac OS Download
18 Phần mềm CMS 6100 v3 Download
19 Phần mềm CMS 6200 Download
20 Phần mềm CMS 6200AHD Download
21 ActiveX 6100 & 6200 6100  6200
22 Phần mềm CMS 9000UIP Series Download
23 Phần mềm CMS 9000IP Series Download
24 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Download
25 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Download
26 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Download
27 Phần mềm Active đầu 6900 Download
28 Phần mềm CMS 6900 Download
29 Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Download
30 Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI Download
31 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Download
32 Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series Download
33 Phần mềm IP Update Questek.tv Download
34 Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000) Download

 

STT Tên phần mềm Tải về
 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)  3.21 MB
 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series  2.88 MB
 Phần mềm CMS QTD-6500 Series 14.3 MB
 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới) 6.39 MB
 Firmware Đầu ghi 6304-6308 11 MB
 Firmware đầu ghi 6316 13.4 MB
 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ) 2.69 MB
 Phần mềm converter video 6300 3.65 KB
 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới) 30.4 MB
 Activex đầu ghi 6604-6608 1.42 MB
 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới) 14.1 MB
 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series) 4.23 MB
 Firmware đầu ghi QTD-6604 12.44 MB
 Firmware đầu ghi QTD-6608 12.44 MB
 Firmware đầu ghi QTD-6616 12.74 MB
 Firmware đầu ghi QV-6716D 12.78 MB
 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw 684 KB
 Phần mềm TeamViewer 3.75 MB
 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012) 6.45 MB
 Flash đầu ghi 6404 13.4 MB
 Flash đầu ghi 6408 13.4 MB
 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ) 1.12 MB
 CMS 6200 mới 3.4 MB
 Flash 6404-HDMI 13.2 MB
 Flash 6408-HDMI 13.2 MB
 SuperCam trên Android 1.8 MB
 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD  56 MB MB
 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới)  56 MB MB